Betalingsanmerkning i norden

En betalingsanmerkning er et verktøy bankene benytter seg av for å skille ut dårlige betalere fra gode. Hvis du har en regning til forfall som ikke blir betalt, vil du få flere purringer på regningen din. Skal du av en eller annen grunn unnlate å betale det su skylder, vil regningen etter hvert gå til inkasso. Går inkassosaken for lenge vil du bli registrert med en betalingsanmerkning, som står inntil du har betalt det du skylder. Betalingsanmerkningen vil også bli slettet automatisk etter noen år. Har du en betalingsanmerkning vil det bli veldig vanskelig å låne penger hvis du ikke har fast eiendom. Da er det noen enkelte kredittselskaper som er villige til å hjelpe deg.