LÅNEREGLER

Hvem kan låne?

Alle kan frit benytte bibliotekets tilbud – og det er gratis at låne.

Hvordan bliver man registreret som låner?

 

Dit sygesikringsbevis fungerer som lånerkort. Børn og unge under 15 år og voksne der ønsker det, kan få et særligt lånerkort.

Du er ansvarlig for alt materiale lånt på kortet og du skal give biblioteket besked ved adresseændring, eller hvis du mister dit sygesikringsbevis. Vi spærrer herefter for lån på det bortkomne kort, for at forhindre misbrug.

 

Hvad kan man låne og hvor længe?

Du kan låne bøger, tidsskrifter, noder, video, musik-cd’er, cd-rom’er, lydbøger, bøger med stor skrift, sprogkurser m.m. Lånetiden er 30 dage. For video, DVD og kviklån dog kun 14 dage.

 

Fornyelse

Hvis materialet ikke er reserveret af andre, kan du selv forny det i biblioteksbasen, pr. telefon eller ved henvendelse på biblioteket. Materialet kan fornys 2 gange. Bemærk at materiale lånt fra andre biblioteker kun kan fornys ved henvendelse på biblioteket.

 

Reservering

Du kan bestille og forny materialer personligt, telefonisk eller via bibliotekets hjemmeside. Sidstnævnte kræver en pinkode, som du får ved henvendelse på biblioteket. Når materialet er klar til afhentning, modtager du et brev fra biblioteket. Brevet medbringes sammen med lånerkortet, som materialet er reserveret på. Du kan også få besked via e-mail, hvis du har opgivet din e-mail adresse. Materialer, som biblioteket ikke selv har, skaffer vi gerne fra et andet bibliotek.

 

Aflevering

Du kan altid se på din udlånskvittering, hvornår materialet skal afleveres. Du kan også se dine lån i bibliotekets base og forny dine lån. Du kan få en kvittering for aflevering, hvis du ønsker det.

 

Hvad koster det at aflevere for sent?

Hvis du overskrider lånetiden, skal du betale et gebyr, uanset om rykkeren er modtaget.

Læs mere: Gebyrer

 

Bortkomne eller ødelagte bøger m.m.

Hvis du beskadiger eller mister det lånte materiale, skal du erstatte det. Erstatning vil normalt være den aktuelle anskaffelsespris plus et tillæg for klargøring af materialet. Biblioteket forbeholder sig dog ret til i særlige tilfælde at ændre standardpriserne enten i opad- eller nedadgående retning. Vær opmærksom på, at det er dyrt at erstatte video, DVD og computerspil da biblioteket betaler ekstra for retten til at udlåne dem.

I forbindelse med flerbindsværker kan biblioteket i enkelte tilfælde forlange, at hele værket erstattes, selvom det kun er et enkelt bind, lydbånd, cd eller video, der er beskadiget eller bortkommet.

Regninger og/eller gebyrer, der ikke betales, sendes til inkasso. Biblioteket spærrer for udlån, indtil sagen er bragt i orden. Der udsendes varslingsbrev 7 dage inden spærring af lånerkortet.

Hvis bortkomne bøger m.m. kommer til veje indenfor 1 år fra erstatningstidspunktet, får du erstatningsbeløbet for det bortkomne materiale tilbagebetalt. Gebyr og bibliotekets omkostninger i forbindelse med udsendelse af regning tilbagebetales ikke.

 

Vedtaget pr. 1. januar 2007